INFORMACJE / PORADY

Wybierając się zagranicę warto przygotować się na różne okoliczności, nie zawsze przyjemne.
Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (
www.msz.gov.pl) znajduje się wiele cennych wskazówek, co należy robić w razie wypadku, utraty dokumentów oraz innych niemiłych sytuacji. Dla Was wybraliśmy najważniejsze informacje:

1. KRADZIEŻ

Jeżeli zostałeś napadnięty lub okradziony, przede wszystkim powiadom o tym zdarzeniu lokalną policję. Potem skontaktuj się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną lub konsularną. Konsul może ułatwić Ci kontakt z krewnymi lub znajomymi w Polsce, którzy prześlą Ci pieniądze za pośrednictwem banku lub firmy świadczącej tego rodzaju usługi.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, konsul może wypłacić poszkodowanemu polskiemu obywatelowi kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie. Należy pamiętać, że przekazywanie środków pieniężnych przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne ograniczone jest do wyjątkowych sytuacji. Do zdecydowanej większości państw można przesłać pieniądze z Polski drogą bankową. Ponadto w kraju działają firmy świadczące płatne usługi transferu pieniędzy za granicę, które niemalże natychmiast po potwierdzeniu operacji wypłacają turyście za granicą równowartość kwoty wpłaconej w Polsce.

2. CHOROBA, WYPADEK.

Przed wyjazdem za granicę zawsze należy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia. Opieka konsularna nie obejmuje kosztów pomocy lekarskiej. W przypadku braku ubezpieczenia koszty leczenia obciążają bezpośrednio obywatela, któremu została udzielona pomoc lekarska za granicą. Leczenie za granicą - informacje > tutaj <

3. UTRATA DOKUMENTÓW.

W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

4. ARESZTOWANIE.

Jeżeli zostałeś zatrzymany, aresztowany lub pozbawiony wolności, masz prawo żądać kontaktu z konsulem. Konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był traktowany gorzej, niż obywatel państwa, w którym przebywa. Na wniosek zatrzymanego konsul może:

  • powiadomić rodzinę o aresztowaniu

  • uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru pełnomocnika musi dokonać sam zainteresowany)

  • utrzymywać kontakt z zatrzymanym.


5. UBEZPIECZENIE.

Prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowym, określanym przez konkretne Państwo UE.
Wszystkie informacje o
warunkach i sposobie wydawania karty znajdują się na stronach NFZ.
Tam też można pobrać odpowiedni
formularz
wniosku o wydanie karty.

Na podstawie karty EKUZ nie przysługuje natomiast ubezpieczenie w przypadku akcji ratunkowej w górach zarówno latem, jak i zimą. Zalecane jest wykupienie prywatnego dodatkowego ubezpieczenia na czas pobytu w danym kraju. Akcje ratownicze w Alpach mogą być bardzo kosztowne. W zależności od zakresu przeprowadzanej akcji, wykorzystanego sprzętu oraz sztabu ludzi wynoszą one od kilkudziesięciu do kilku tysięcy, a z wykorzystaniem helikoptera nawet do kilkudziesięciu tysięcy euro.
Informacje o karcie EKUZ  > tutaj <

Do przygotowania powyższych wiadomości wykorzystano informacje ze stron:

www.twojaeuropa.pl
www.msz.gov.pl
www.mojaszwajcaria.pl
www.austria.info/pl
www.pzm.pl

 

> Informacje o Państwach (np. Chorwacja, Austria, Włochy), informacje dla podróżujących, ostrzeżenia można znaleźć > tutaj <

Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu